Solängens Ridskolanyheterom ossridskolagallerihästkalasprivatträningvåra hästarkontakt

 


RIDSKOLA

Information
  Vårtermin
  Hösttermin
  Målsättning
  Igenridning
Nyhetsbrev
Ridläger
Tävlingar
Gästträningar
Medryttare/fodervärd
Vuxengrupp

Storvreta Ponnyklubb

Börja rida

 

Ridskola

STORVRETA PONNYKLUBB

SPK är en ideell förening skapad av föräldrar till barn i ridskolan. Vi vill, tillsammans med Solängens ridskola främja gemenskap och sammanhållning samt jobba för att man ska få vara den man är, bli sedd och respekterad utan undantag.

VERKSAMHETSIDÉ  SPK ska verka för att, i samarbete med Solängens Ridskola främja ridsporten för barn. Verksamheten ska ge möjlighet för barn att i tidig ålder få kontakt med hästar och på ett lekfullt, åldersanpassat sätt lära sig hästhantering och ridning.

Genom SPK:s fokus på kamratskap främjar vi aktiviteter utöver ridskolans lektioner. Detta för att stärka sammanhållningen och erbjuda barn och ungdomar en meningsfull fritidssysselsättning. Exempelvis anordna klubbkvällar för barn, klubbtävlingar, gemensamma utflykter, temadagar och diverse utbildningar för vuxna och barn.

SPK ska främja hästkunskapen för barn på ett innovativt och åldersanpassat sätt. SPK vill också ge medlemmar möjlighet att delta i en öppen föreningsverksamhet där alla trivs och känner sig välkomna oavsett ålder.

 

Medlemskap för 2018 är 230kr/medlem och betalas in till SPK:s BG 577-6281.

Alla födda 2011 eller tidigare ska vara medlemmar i SPK.

OBS!  Samtidigt som ni betalar måste ni skicka ett mail till info@storvretaponnyklubb.se
där ni anger barnets namn, personnr och er mailadress.


OM SPK  SPK är en ideell förening och styrelsen består av föräldrar som har barn i ridskolan. Vi samarbetar med Solängens ridskola på det sätt att vi hyr in oss på anläggningen samt använder oss av Solängens ridskolas personal och hästar vilket det har upprättats avtal om.

Det är bara föreningar som kan söka bidrag och stöd från kommunen, Ridsportförbundet (SvRF) och ta del av SISUs utbildningsprogram och mycket annat. Så genom att leva i starkt samarbete med Solängens RS kan alla elever få ta del av så mycket mer av vad hela ridsporten har att erbjuda.

Som medlem får man även en central tidning som heter Häst och Ryttare samt en speciellt framtagen försäkring som alla medlemmar till klubbar anslutna till SvRF får.


   

Protokoll årsmöte 2018

   

Verksamhetsberättelse 2017

   

Protokoll årsmöte 2016

   

Verksamhetsberättelse 2015

KLUBBMÄSTERSKAP

Klubbmästare för Storvreta Ponnyklubb koras i disciplinerna dressyr respektive hoppning, där dressyren rids på våren och hoppningen på hösten.

Läs mer här:

   

KM-regler